Zaloguj się Nie pamiętasz hasła?

REGULAMIN PREMIOWANIA PARTNERÓW

 1. Program Partnerski TravelLead.pl dla Partnerów przewiduje następujący system premiowania:
  • status Partner Standard - prowizja w wysokości 4% brutto przy wartości sprzedaży Produktów Organizatora na koniec któregokolwiek z trzech poprzednich okresów rozliczeniowych nie przekraczającej 50 000 zł
  • status Partner Premium - prowizja w wysokości 4,25% brutto przy wartości sprzedaży Produktów Organizatora na koniec każdego z trzech poprzednich okresów rozliczeniowych w przedziale od 50 000 zł do 100 000 zł (lub wyższej, o ile nie spełni warunków do otrzymania statusu Partner Gold)
  • status Partner Gold - prowizja w wysokości 4,5% brutto przy wartości sprzedaży Produktów Organizatora na koniec każdego z trzech poprzednich okresów rozliczeniowych przekraczającej 100 000 zł
 2. Partner przystępując do Programu partnerskiego otrzymuje status Partner Standard, co wiąże się z prowizją w wysokości 4% wartości sprzedaży brutto.
 3. Informacja o wartości sprzedaży i przysługująca Partnerowi prowizja, liczona według stawki prowizyjnej, znajduje się w sekcji Rozliczenia po zalogowaniu się na konto partnerskie.
 4. Aby uzyskać informację o aktualnie przysługującej Partnerowi stawce prowizji należy zwrócić się z zapytaniem do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 5. Partner ma możliwość zwiększenia procentowej wartości prowizji poprzez sprzedaż przez 3 kolejne okresy rozliczeniowe Produktów Organizatora na kwotę powyżej 50 000 zł miesięcznie.
 6. Status Partnera zmieniany jest automatycznie po zakończonym okresie rozliczeniowym, gdy wartość jego sprzedaży przekroczy określone w Regulaminie progi kwotowe.
 7. Partnerowi po zmianie statusu przysługuje wyższa procentowa stopa prowizji przewidziana w Regulaminie. W związku z tym przez kolejny okres rozliczeniowy w systemie automatycznie zostaje zmieniona stawka prowizji.
 8. Zmiana statusu Partnera nie jest bezterminowa. Status Partnera ustalany jest każdorazowo na koniec okresu rozliczeniowego na podstawie wartości jego sprzedaży w ciągu ostatnich 3 okresów rozliczeniowych. Wartości z 3 ostatnich okresów rozliczeniowych są rozpatrywane oddzielnie, nie podlegają zsumowaniu. Partner może wrócić do statusu, z którym wiąże się niższa stawka prowizji, gdy przez 3 kolejne okresy rozliczeniowe nie osiągnie wymaganej dla danego statusu wartości sprzedaży Produktów.

Zakup współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Oś Priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.
Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B wspomagającego współpracę pomiędzy Enovatis a partnerami działającymi w obszarze e-commerce
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-22-135/13

Administratorem danych jest Wakacje.pl S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej „Wakacje.pl”), która udostępnia Ci bezpośrednio usługę świadczoną w ramach tego serwisu (dalej „Usługa”). Dane przetwarzane będą w celu świadczenia na Twoją rzecz Usługi, dopasowania Usługi do Twoich zainteresowań, zapewnienia bezpieczeństwa Usługi, w tym wykrywanie różnego rodzaju botów i nadużyć, jak również w celu wykonywania pomiarów statystycznych i udoskonalania Usługi tak, żeby spełniała Twoje oczekiwania oraz, w niektórych sytuacjach w celu marketingu produktów lub usług Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie Usługi na Twoją rzecz (tą umową jest regulamin, który akceptujesz korzystając z Usługi). Odbiorcami Twoich danych czyli podmiotami, którym będziemy mogli przekazać Twoje dane zgodnie z obowiązującym prawem, będą podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie np. podwykonawcy naszych usług elektronicznych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście wyłącznie w przypadku gdy wystąpią z żądaniem przekazania im danych w oparciu o stosowną podstawę prawną. Masz prawo m.in. do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu w przewidzianych w prawie sytuacjach. Prawa te oraz sposób ich realizacji opisaliśmy w polityce prywatności.