Zaloguj się Nie pamiętasz hasła?

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny i związany jest wyłącznie z procedurą rejestracji w programie partnerskim TravelLead.pl. Program partnerski TravelLead.pl gwarantuje, że wszystkie dane osobowe udostępnione przez Ciebie w trakcie procedur rejestracji chronione są zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Zawsze przysługuje Ci prawo wglądu i dokonania zmian w podanych przez Ciebie danych.

Udostępnianie informacji

W trakcie korzystania z zasobów naszego programu partnerskiego pozostajesz anonimowy. Zbieramy informacje jedynie o ilości osób odwiedzających poszczególne strony portalu oraz informacje o nowych użytkownikach. Do tego celu wykorzystujemy mechanizm cookies. Pliki cookies są plikami tekstowymi przechowywanymi na komputerze Użytkownika. Pozwalają one witrynie internetowej, takiej jak TravelLead.pl na rozpoznawanie stałych Użytkowników oraz ułatwiają dostęp do naszych stron. Pliki cookies nie spowodują uszkodzenia Twojego komputera czy plików. W celu sprawdzania ilości osób odwiedzających stronę programu partnerskiego wykorzystujemy informacje przechowywane w logach serwerów, jednak adresami IP posługujemy się jedynie dla celów statystycznych.

Przekazanie danych osobowych

W trakcie dokonywania rejestracji, system zażąda od Ciebie podania danych niezbędnych do rejestracji w programie partnerskim oraz zawarcia umowy o współpracy.

Zmiana lub aktualizacja danych osobowych

W każdym momencie umożliwiamy Ci aktualizację lub usunięcie przekazanych nam danych osobowych. Usunięcie danych osobowych z programu partnerskiego TravelLead.pl jest dobrowolne i odbywa się poprzez wysłanie e-maila na adres: partnerzy@travellead.pl Naszym celem jest zapewnienie 100% bezpieczeństwa w korzystania z naszego programu partnerskiego oraz daleko posuniętej poufności powierzanych nam danych. Bo dla nas liczy się zaufanie! Nr zgłoszenia bazy danych w GIODO: R000 373/2007

Zakup współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Oś Priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.
Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B wspomagającego współpracę pomiędzy Enovatis a partnerami działającymi w obszarze e-commerce
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-22-135/13

Administratorem danych jest Wakacje.pl S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej „Wakacje.pl”), która udostępnia Ci bezpośrednio usługę świadczoną w ramach tego serwisu (dalej „Usługa”). Dane przetwarzane będą w celu świadczenia na Twoją rzecz Usługi, dopasowania Usługi do Twoich zainteresowań, zapewnienia bezpieczeństwa Usługi, w tym wykrywanie różnego rodzaju botów i nadużyć, jak również w celu wykonywania pomiarów statystycznych i udoskonalania Usługi tak, żeby spełniała Twoje oczekiwania oraz, w niektórych sytuacjach w celu marketingu produktów lub usług Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie Usługi na Twoją rzecz (tą umową jest regulamin, który akceptujesz korzystając z Usługi). Odbiorcami Twoich danych czyli podmiotami, którym będziemy mogli przekazać Twoje dane zgodnie z obowiązującym prawem, będą podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie np. podwykonawcy naszych usług elektronicznych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście wyłącznie w przypadku gdy wystąpią z żądaniem przekazania im danych w oparciu o stosowną podstawę prawną. Masz prawo m.in. do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu w przewidzianych w prawie sytuacjach. Prawa te oraz sposób ich realizacji opisaliśmy w polityce prywatności.